Odkaz na články

"Žalobkyně jako obchodník a žalovaná jako zákazník - zastoupená podle plné moci ve smyslu § 441 odst. 1, odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. (dále jen "o.z."), tedy práva a povinnosti ze smlouvy vznikly přímo žalované - uzavřely smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu ve smyslu § 50 odst. 2, § 72 odst. 2 z.č. 458/2000 Sb. Soud uzavřel,...

Konečné stanovisko i přes odvolání a požadavku na rozklad původního stanoviska ERÚ ze strany společnosti Amper Market a.s. je následující: Oficiální potvrzení ze strany Energetického regulačního úřadu zní: NEEXISTENCE smluvních vztahů s výše uvedenou společností. Společnost Amper Market a.s. tedy neměla právo registrovat odběrná místa v roce 2015,...

Společnost Amper Market, a.s. začala v prosinci 2015 bombardovat stovky obcí a jejich příspěvkových organizací vyhrůžkami, že je jako dodavatel odpojí od elektrické energie, pokud se k nim do osmi dnů nepřehlásí, neboť jim neplatí spol. EPK Trade s.r.o. Postižené obce ovšem platily v roce 2015 (včetně prosince) formou záloh předem elektrickou...

Podnikatel Jan Palaščák, majitel známého dodavatele energií Amper Market, je největším sponzorem Pirátské strany. Věnoval jí v období před sněmovními volbami celkem 435 tisíc Kč, což představuje více než deset procent zisku Amper Marketu za rok 2016. Ten činil při tržbách přes tři miliardy pouhých 3,6 milionu Kč.

Společnost Amper Market, dravého dodavatele energií pod vedením podnikatele Jana Palaščáka, trápí stíny kauzy Energie pod kontrolou. Palaščákův Amper Market obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou (EPK) dodával dva roky elektřinu, kterou v návaznosti na to bez soutěže nakupovaly od EPK desítky obcí. EPK později zkrachovala a její bývalí...

Městský soud v Praze rozhodl 18. 7. 2017, že společnost Amper Market, a.s. je povinna zdržet se šíření nepravdivých údajů o Českomoravské komoditní burze Kladno. Amper Market se podle rozhodnutí soudu musí omluvit za výroky svého generálního ředitele Jana Palaščáka pronesené v lednu 2015 v pořadu Reportéři ČT.